Încă de mic îți plăcea să te joci cu acuarelele sau să cânți la chitară – poate nu foarte bine, ce-i drept. Totuși, oricare ar fi fost rezultatul, acesta era al tău. Acum, mulți ani mai târziu, ai reușit să transformi încercările de atunci într-o carieră și se pune problema dacă acele lucrări încă sunt ale tale. Dacă da, cum le poți proteja sau valorifica cel mai bine?

Ce sunt drepturile de autor
Cum pot valorifica drepturile de autor
Aspectul fiscal al drepturilor de autor

Ce sunt drepturile de autor?

Drepturile de autor reprezintă o parte din ramura de drept a Proprietății Intelectuale, pe lângă mărci, brevete de invenție, indicații geografice, desene industriale etc.   

Pentru a înțelege cât mai bine lumea drepturilor de autor, trebuie să ne îndreptăm atenția către legea cadru, respectiv Legea nr. 8/1996 care reglementează drepturile de autor și drepturile conexe.

Dreptul de autor protejează interesele autorului asupra operei sale, iar aceasta este recunoscută şi protejată independent de aducerea la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar și în formă nefinalizată. Autorul este considerat a fi persoana fizică sau persoanele fizice care au creat respectiva operă, ea putând fi reprezentată de:

 • scrieri literare și publicistice, conferințe, predici, pledoarii, prelegeri și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;
 • opere științifice, scrise sau orale;
 • compoziții muzicale;
 • opere dramatice, dramatico-muzicale, opere coregrafice și pantomimele;
 • opere cinematografice și orice alte opere audiovizuale;
 • opere fotografice și orice alte opere exprimate printr-un procedeu similar fotografiei;
 • opere de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
 • opere de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
 • lucrări plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.

Durata de protecție a unui drept de autor este egală cu durata întregii vieți a autorului plus 70 ani după moartea acestuia. Pentru a beneficia de această protecție, nu este necesară parcurgerea niciunei proceduri de înregistrare, cu câteva excepții punctuale, cum ar fi în cazul comercializării programelor de calculator.

Cum pot valorifica drepturile de autor?

În încercarea de a valorifica drepturile de autor, se aplică prevederea legală potrivit căreia sunt recunoscuți și protejați ca titulari ai dreptului de autor atât persoanele fizice sau juridice care au dobândit această calitate prin moştenire sau cesiune, în condiţiile legii, cât şi editorii de opere muzicale şi de opere scrise, pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale şi cărora li se cuvin cel puțin o parte din veniturile provenite din acele drepturi.

Acest lucru înseamnă că în activitatea comercială, monetizarea drepturilor de autor are loc prin încheierea unui contract de cesiune, care are rolul de a transfera acel drept de la autor la o terță persoană, de exemplu de la designerul grafic către client.

O altă variantă este aceea de utilizator, unde acesta nu are rol de consumator, ci întreprinde diferite demersuri față de operă, după ce în prealabil a fost efectuată autorizarea de către autor și compensarea acestuia.

Printr-un contract de cesiune al drepturilor de autor se pot transmite doar drepturile patrimoniale (cele care privesc aspectul financiar), dar nu și drepturile morale ale autorului, precum:

 • dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţă
  publică;
 • dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei;
 • dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţă publică;
 • dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei
  modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea
  sau reputaţia sa;
 • dreptul de a retracta opera, despăgubindu-i, dacă este cazul, pe titularii
  drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării.

Cesiunea poate fi neexclusivă sau exclusivă. În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuşi opera şi poate transmite dreptul neexclusiv şi altor persoane.

În opozitie, prin cesiunea exclusivă, însuşi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modurile, pe termenul şi pentru teritoriul convenite cu cesionarul şi nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fie expres prevăzut în contract.

Trebuie menționat faptul că pot fi cesionate și doar o parte din drepturi, precum cel de reproducere al operei. În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezumă că dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excepţia dreptului la import, dacă nu se prevede altfel în contract.

Spre deosebire de alte contracte, contractul de cesiune al drepturilor de autor prezintă câteva avantaje specifice, precum:

 • nu este necesară o formă de organizare specifică, gen SRL sau PFA, sau existenţa capitalului social;
 • singurele obligaţii între plătitorul şi beneficiarul de venit sunt cele cuprinse în clauzele contractuale;
 • pot fi încheiate contracte de drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor) cu un număr nelimitat de beneficiari;
 • gestionarea taxelor şi contribuţiilor este simplă;
 • nu este necesară justificarea folosirii banilor încasaţi.

Aspectul fiscal al drepturilor de autor

Cu toții ne facem griji cu gândul la vigilența permanentă a ANAF, mai ales după ultimele modificări ale Codului Fiscal, motiv pentru care trebuie avută o imagine cât mai clară a obligațiilor fiscale.

În prezent, veniturile din activitățile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de autor, dacă nu sunt reținute la sursă, se declară prin Declarația Unică, despre care am discutat pe larg într-un articol anterior

Actualmente, veniturile din drepturi de autor se impozitează cu 10% din valoarea netă, potrivit Codului fiscal. Totuși, cei care au reținerea la sursă nu vor mai fi nevoiți să plătească acest impozit, el fiind deja plătit de către angajator/utilizator/consumator. De asemenea, mai sunt scutite persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

De asemenea, Codul Fiscal prevede faptul că venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabilește de către contribuabili prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Trebuie menționat faptul că aceste obligații fiscale indicate anterior se aplică în întregime atât celor care au contabilitatea în sistem real, cât și moștenitorilor care exploatează drepturile de proprietate intelectuală.

În ceea ce privește contribuțiile la pensii și sănătate, este stabilit un plafon de cel puțin 12 salarii minime brute, adică 22.800 RON, iar cei care depășesc acest plafon sunt obligați să plătească cota de CAS, care este de 25%, și cea de CASS, care este de 10%. Sunt scutiți de plata CAS-ului cei care sunt asigurați în sisteme proprii de sănătate, precum avocații, pensionarii și salariații.

Acum că s-a făcut lumină în ceea ce privește contractul de cesiune a drepturilor de autor, este timpul să te apuci de creat și câștigat.

Sursa foto: Shutterstock

Total
2
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*