pfa

Vrei să îți deschizi propria afacere, dar nu știi dacă să o faci în nume propriu sau să îți faci un SRL, atunci de ce să nu ai două-în-una? Înregistrează-te ca persoană fizică autorizată (PFA).

Aceasta reprezintă actualmente una dintre cel mai des întâlnite forme de organizare economică din România, având în vedere multitudinea avantajelor pe care le are față de un SRL sau, lăsând acronimele deoparte, o societate cu răspundere limitată.

Ce este o persoană fizică autorizată și cum pot înregistra una?
Ce se întâmplă după ce depui dosarul?
Care sunt avantajele și dezavantajele unui PFA?

Ce este o persoană fizică autorizată și cum pot înregistra una?

Persoana fizică autorizată sau PFA este una dintre cele trei forme de organizare pentru desfășurarea activității economice cu scop lucrativ fără personalitate juridică, la care se adaugă întreprinderea individuală și întreprinderea familială, conform O.u.G. nr. 44/2008.

Totuși, nu te grăbi, căci până la înregistrarea PFA-ului, trebuie să fie îndeplinite mai multe condiții prealabile, anume:

 • Solicitantul să fie cetățean român sau al unui stat membru UE, cu o vârstă mai mare de 18 ani;
 • Solicitantul să nu aibă sancțiuni aplicate ca urmare a încălcării legilor financiare, care să fie înscrise în cazierul fiscal;
 • Solicitantul să aibă un drept de folosință sau de proprietate asupra unui spațiu, unde va fi viitorul sediu profesional.

Dacă au fost îndeplinite aceste condiții prealabile, atunci poate avea loc demararea procedurii de înmatriculare a PFA-ului. În acest sens, mai întâi, va fi depusă o cerere de rezervare a denumirii la Oficiul Registrului Comerțului (”ORC”) de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul urmează a stabili sediul profesional. Nu uita ca împreună cu această cerere, trebuie depusă dovada plății taxei aferente, plată care se face la Casieria ORC.

Spre deosebire de SRL, alegerea unei denumiri este destul de simpla și nu necesită creativitate, având în vedere faptul că denumirea trebuie să fie compusă din numele complet al solicitantului sau din inițiala și numele de familie al acestuia, la sfârșitul căruia va fi adăugat acronimul ”PFA” sau ”persoană fizică autorizată”.

Odată luată rezervarea de denumire, ea este valabilă doar trei luni de la emitere. Altfel, va trebui reluată procedură și, implicit, replătită taxa.

Acum începe partea ”interesantă”, pentru că va trebui constituit un dosar conținând documentele specifice, care să fie depus la același Oficiu al Registrului Comerțului indicat anterior sau online. În acest sens, dosarul va trebui să conțină următoarele acte:

 • Dovada rezervării denumirii, pe care o primești după parcurgerea procedurii indicate mai sus;
 • Formularul pentru înregistrare, care poate fi descărcat de pe site-ul ONRC sau prin acest link;
 • Copie conformată cu originalul a cărții de identitate, respectiv să conțină mențiunea ”Conform cu originalul” și semnătura;
 • În funcție de activitatea desfășurată, declarația model 1 sau 2, respectiv dacă are loc activitate comercială la sediul social;
 • Formularul tip Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
 • Documentele care atestă dreptul de folosință sau proprietate asupra spațiului destinat a fi sediu profesional în original sau copie conformată. Respectivele acte vor diferi în funcție de dreptul solicitantului, anume contract de comodat, contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, etc.

Atenție deosebită trebuie acordată dacă sediul va fi într-un bloc de locuințe. Dacă da, atunci va fi necesar acordul vecinilor de sus, jos, stânga și dreapta și acordul asociației de proprietari, pentru a se putea înregistra PFA-ul acolo;

 • Dacă anterior era locuință, trebuie depus formularul tip pentru schimbarea destinației imobilului;
 • Specimen de semnătură în original, după ce au fost parcurși pașii necesari în fața unui notar public;
 • Documentele din care rezultă atestarea profesională a solicitantului, în copie conformată, precum certificatul de competență profesională, cartea de meșteșugar, carnet de muncă, etc.;
 • Chitanțele care fac dovada plății taxelor oficiale.

Ce se întâmplă după ce depui dosarul?

După ce a fost depus dosarul la ORC, directorul oficiului printr-un referent va soluționa cererea de înregistrare a PFA. Dacă acesta consideră că sunt necesare documente suplimentare, va trece o observație la dosarul respectiv și va dispune ca solicitantul să suplimenteze actele sau să aducă clarificări.

În eventualitatea în care dosarul primește observații, solicitantul își va prezenta înscrisurile suplimentare sau notele în cadrul unei audiențe cu referentul.

În general, odată ce dosarul este considerat complet, termenul în care va fi soluționat este trei zile lucrătoare de la depunere.

Pentru aflarea stadiului de soluționare al dosarului se poate verifica fie online, fie telefonic, căutând după numărul de înregistrare al cererii.

Care sunt avantajele și dezavantajele unui PFA?

Nimănui nu îi place birocrația, mai ales cea care ține de date financiare. Dacă tu ești unul dintre acești oameni, atunci PFA-ul ți se potrivește de minune, având în vedere faptul că dintre toate formele de organizare, aceasta prezintă unul dintre cele mai simple sisteme de gestiune contabilă, fiind în sistem real. Acest lucru înseamnă că până la un punct, te poți îngriji tu singur de aspectele contabile, fără a fi nevoie de angajarea unui contabil.

În același timp, dacă nu îți place birocrația în general, atunci este cu atât mai bine, pentru că înființarea unui PFA presupune mai puțini pași procedurali de urmat față de alte forme de organizare.

În plus, costurile oficiale de înregistrare sunt semnificativ mai mici față de un SRL, având în vedere ultimele modificări legislative prevăzute de Legea nr. 1/2017. Pentru acest motiv, în principiu, rămân a fi plătite costurile notariale și cele ale avocatului/consultantului, dacă este cazul.

Totuși, având în vedere ultimele modificări fiscale, pentru PFA impozitele sunt mai mari, plătindu-se 10% din venitul net, respectiv din venitul brut, din care se scad cheltuielile deductibile.

Singura persoană care poate răspunde asupra oportunității înregistrării unui PFA față de o altă formă de organizare este însuși solicitantul. Concluzia vine doar prin prisma proprie-i circumstanțieri economice și a activității desfășurate, având în vedere că nu există o soluție magică sau perfectă, însă ascunsă.

În concluzie, ieși în circuitul civil și arată-le curajul tău antreprenorial, fie el PFA, SRL sau altele. Noi avem încredere în tine.

Sursa foto: Shutterstock

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*