Fiecare dintre noi are cel puțin o sclipire antreprenorială interioară, care mai devreme sau mai târziu poate deveni realitate, generând astfel venit.

Se spune că doar două lucruri sunt inevitabile în Univers – moartea și impozitele. Deși nu știm prea multe despre primul, putem încerca să ne descurcăm în lumea impozitelor, mai exact impozitul asupra veniturilor din alte surse.

Care sunt veniturile din alte surse?

Codul Fiscal, cu denumirea integrală Legea nr. 227/2015, poate să pară o enigmă birocratică pentru mulți, însă nu trebuie să fie un motiv de teamă. Legislația clasifică drept venituri din alte surse toate veniturile generate de către indivizi/persoane fizice care nu au fost încadrate la restul categoriilor din Codul fiscal și care nu sunt specificate ca fiind neimpozabile.

Lista veniturilor din alte surse este una foarte lungă, însă pentru clarificare vom prezenta cu titlu de exemplu câteva:

 • veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, precum și activități agricole, silvicultura și piscicultura pentru care persoana este înregistrată fiscal;
 • veniturile din proprietate intelectuală, precum cele din drepturi de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea. Vom discuta mai pe larg despre acestea în următorul capitol;
 • veniturile obținute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populație și de la persoane juridice în vederea producerii de statistici oficiale, cu excepția cazului când aceste venituri sunt încadrate la venituri salariale;
 • indemnizațiile pentru limita de vârstă acordate în condițiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;
 • indemnizațiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de șef al statului;
 • câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;
 • venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de munca sau în baza unor legi speciale;
 • onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
 • venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 din Codul silvic republicată, cu excepția celor neimpozabile din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an,
 • veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevazute la 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile in volum de maximum 20 mc/an ;
 • Bunurile și/sau serviciile primite de un participant la o persoană juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;
 • suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii;
 • distribuirea de titluri de participare, efectuată de o persoana juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoana juridică, altele decât cele înregistrate ca urmare a incorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titlurile de valoare;
 • dobânda penalizatoare plătită în condițiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanților, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990;
 • veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă.

Această listă destul de cuprinzătoare este suplimentată prin Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, fiind cuprinse următoarele venituri din alte surse:

 • sumele plătite de către organizatori persoanelor care însoțesc elevii la concursuri și alte manifestări școlare;
 • tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relații generatoare de venituri din salarii;
 • remunerațiile pentru munca prestată în interesul unităților aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și în atelierele locurilor de deținere, acordate, potrivit legii, condamnaților care execută pedepse privative de libertate;
 • veniturile primite de studenți sub forma indemnizațiilor pentru participarea la ședințele senatului universitar;
 • sumele plătite de către organizatori persoanelor care însoțesc elevii la concursuri și alte manifestări școlare;
 • indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind desfășurarea alegerilor prezidențiale, parlamentare și locale;
 • veniturile obținute de persoanele care fac figurație la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate și altele asemenea;
 • venituri sub forma anumitor bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați și membrii familiilor acestora, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;
 • sume rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare și regenerare a pădurilor și a căror restituire a fost solicitată de proprietarii de păduri persoane fizice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul silvic;
 • veniturile obținute de persoanele fizice sub forma bacșișului, potrivit prevederilor legale.

Cât, cum și când se plătește impozitul pentru veniturile din alte surse?

Pentru veniturile din alte surse, adică cele care fac parte din lista de mai sus și nu numai, ANAF va reține modicul impozit de 10%. Modul în care acesta este plătit este prin reținere la sursă, după ce este calculat în prealabil de către contribuabil, adică de către tine, și este completată Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.


Această Declarație Unică înlocuiește următoarele formulare:

 • D200 – veniturile realizate din România;
 • D201 – veniturile realizate din străinătate;
 • D220 – venitul estimat/norma de venit;
 • D221 – norme de venit în agricultură
 • D600 – venitul care reprezintă baza pentru contribuțiile de asigurări;
 • D604 – stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fără venit;
 • D605 – stoparea CASS pentru persoanele fără venit.

Plata impozitului se face către bugetul de stat, cel mai târziu până la data de 25 a lunii următoare realizării venitului. Începând cu anul 2019, Declarația Unică trebuie depusă până la 15 martie. De asemenea, contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal pentru care impozitul nu se percepe prin reținere la sursă trebuie să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

După cum spuneam anterior, prin excepție, nu se va mai reține la sursă impozitul pentru plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală care fac plăți către asocieri fără personalitate juridică sau către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii. În această situație, fiecare asociat va plăti pentru venitul său.

Dacă este vorba de o persoană fizică care a generat venituri din drepturi de proprietate intelectuală în anul 2018, impozitul va fi calculat în temeiul unei cote forfetare de cheltuieli sau în sistem real, iar plata va fi efectuată până pe 15 martie 2019.

Pentru veniturile din proprietate intelectuală generate în 2017, termenul de declarare al acestora este până la 15 iulie 2018. Trebuie subliniat faptul că plățile anticipate reținute la sursă pentru aceste venituri vor fi luate în considerare la stabilirea impozitului anual.

Bonificații pentru plata anticipată


Aceia care sunt mai vrednici și doresc să plătească mai repede obligațiile fiscale vor beneficia de bonificații, care au rolul de a micșora cuantumul impozitului și al contribuțiilor sociale.

În acest sens, pentru anul 2018 se acordă următoarele bonificații:

 • depunerea declarației prin mijloace electronice până la 15 iulie 2018 se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019;
 • pentru plata anticipată a impozitului pe venit se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venitul anual estimat dacă plata este efectuată integral până la 15 decembrie 2018.

Prin acest sistem, ANAF încearcă să stimuleze contribuabilii să fie proactivi și să declare toate veniturile lor, chiar și cele din alte surse.

De impozite nu poți scăpa niciodată, așa că este mai bine să rămâi alături de noi pentru a beneficia de cele mai actuale informații.

Sursa foto: Shutterstock

Total
2
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*