impozit pe profit

Schimbările legislative apărute de la 1 ianuarie par a fi pus pe jar o mare parte a întreprinzătorilor mici și mijlocii. Dacă ești la început de drum cu afacerea ta, cunoașterea unor informații de bază despre impozitul pe profit și despre legislația actuală este esențială pentru buna desfășurare a activităților firmei.

Ce este impozitul pe profit?
Care sunt schimbările din 2018 în ceea ce privește impozitul pe profit?
Când se plătește impozitul pe profit?
Cine plătește impozitul pe profit?
Care este cota de impozitare?
Cum se aplică impozitul pe profit?

Ce este impozitul pe profit?

Impozitul pe profit reprezintă o sumă de bani datorată statului care trebuie plătită de toți contribuabilii care au înregistrat un profit fiscal pe o anumită perioadă determinată (de exemplu, un an). Pentru firmă, acest impozit pe profit este considerat o cheltuială pentru activitatea întreprinsă.

Care sunt schimbările din 2018 în ceea ce privește impozitul pe profit?

Comisia Europeană a venit cu câteva propuneri legislativ-financiare pentru a uniformiza modul de contribuție al afacerilor din fiecare țară membră. România a adoptat aceste prevederi începând cu 1 ianuarie 2018, cele mai importante prevederi care afectează impozitul pe profit fiind listate mai jos:

 • limitarea deductibilității dobânzilor – costurile excedentare ale îndatoririi înregistrate într-o perioadă fiscală care depășesc plafonul deductibil de 200.000 euro vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 10% din baza de calcul. Costurile excedentare nedeductibile ale îndatorării pot fi reportate pe parcursul unei perioade nedeterminate. Limitarea se aplică şi costurilor îndatorărilor în legătură cu împrumuturile acordate de instituții financiare. Este bine de știut că aceste costuri excedentare sunt calculate ca diferență dintre costurile îndatoririi și veniturile obținute din dobânzi și alte venituri echivalente economic;
 • impozitarea la ieșire – un contribuabil va fi supus unei rate de impozitare de 16% pentru transfer parțial sau integral al activităților unei societăți într-un alt stat. Regula vizează atât transferul de active cât și transferul rezidenței fiscale. Baza impozabilă va trebui calculată ca diferență dintre valoarea de piață a activelor/activităților transferate și valoarea lor fiscală;
 • regula generală antiabuz – se referă la acele demersuri neoneste create pentru a obține un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmărit prin prevederile fiscale aplicabile;
 • reguli privind societățile străine controlate – un contribuabil fiscal va trebui, de la 1 ianuarie 2018, să includă în baza sa impozabilă din țară un procent care depinde de gradul său de participare într-o societate străină controlată. Acest venit poate proveni din:
 • dobânzi sau venituri generate de active financiare
 • redevențe sau orice venituri provenite din drepturi de proprietate intelectuală
 • dividende și venituri obținute din transferul titlurilor de participare;
 • venituri provenite din leasing financiar;
 • venituri obținute în urma unor activități de asigurare, activități bancare sau alte activități financiare;
 • venituri de la societăţi care le obţin din bunuri şi servicii cumpărate de la întreprinderi asociate şi sunt vândute acestora fără nicio valoare economică adăugată sau cu o valoare adăugată mică.
 • firmele cu un profit sub 1 milion de euro vor plăti 1% din cifra de afaceri – astfel dispare impozitul pe profit de 16% al întreprinderilor mici. Potrivit ministrului de finanțe mai mult de 450.000 de firme românești intră în această categorie.

O societate străină controlată se referă la acea întreprindere care îndeplinește simultan două condiții:

 • contribuabilul și asociații săi (atunci când este vorba de o societate cu mai mulți acționari) dețin mai mult de 50% din drepturile de vot sau mai mult de 50% din capitalul societății sau sunt îndreptătiți să primească mai mult de 50% din profitul acelei întreprinderi;
 • impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile obținute de societate este mai mic decât diferența dintre impozitul pe profit perceput de la entitate sau sediul permanent și impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile proprii de către entitate sau de către sediul permanent.

5.11 impozitpeprofit@thebreak 2.1

Sursă foto: Pexels

Când se plătește impozitul pe profit?

Contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. În acest caz, contribuabilul trebuie să depună formularul (014).

Este bine de știut că acest formular intitulat “Notificare privind modificarea anului fiscal” trebuie depus în termen de 15 zile de la începerea anului fiscal modificat sau din momentul înregistrării contribuabilului – în cazul în care se dorește un an fiscal diferit de anul calendaristic. În cazul primului an fiscal modificat este inclusă și perioada anterioară, cuprinsă între 1 ianuarie și ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat. Eventualele modificări sau actualizări aduse legii vor fi trecute pe siteul oficial al noului Cod Fiscal.

În cazul unui an fiscal diferit de cel calendaristic, va trebui să ții cont de următoarele reguli în ceea ce privește impozitul pe profit:

 • în cazul unui an fiscal modificat care începe în a doua sau a a treia lună a unui trimestru calendaristic, contribuabilul este obligat să achite impozitul pe profit până la data de 25 a primei luni după încheierea unui trimestru calendaristic. Acestă regulă se aplică chiar și în cazul anilor fiscali modificați care încep în a doua sau a treia lună a trimestrului patru a unui an calendaristic (lunile noiembrie și decembrie);
 • în cazul unui contribuabil care plătește impozitul pe profit cu plăți anticipate, odată cu trecerea la un an fiscal modificat, efectuarea plăților se va menține ca înainte de acestă schimbare. Atunci când un an fiscal modificat începe în a doua sau a treia lună a primului trimestru calendaristic, pentru prima lună, respectiv primele două luni, contribuabilul are obligația de a plăti anticipat impozitul pe profit. El trebuie să plătească 1/12 din impozitul datorat pentru anul fiscal precedent, pentru fiecare lună din trimestru, până pe data de 25 inclusiv a lunii următoare sfârșitului trimestrului calendaristic respectiv. Acestă regulă se aplică chiar și în cazul anilor fiscali modificați care încep în a doua sau a treia lună a trimestrului patru a unui an calendaristic;

Cine plătește impozitul pe profit?

Impozitul pe profit trebuie plătit instituțiilor abilitate de către un contribuabil. Acesta poate fi orice persoană fizică sau juridică (sau un împuternicit al acestora) care este obligată de lege să plătească acest impozit. Mai jos este o listă a principalelor categorii de persoane care plătesc impozit pe profit:

 • persoanele juridice (firme) române înființate și care funcționează pe teritoriul României;
 • persoanele juridice străine care țin de un sediu permanent în România;
 • persoane juridice străine care au locul de exercitare (unde se iau decizii strategice vitale pentru întreprindere) a conducerii efective în România – o firmă creată în Bulgaria, de exemplu, va fi impozitată de către statul român în cazul în care este administrată pe teritoriul țării noastre;
 • persoane juridice străine care obțin venituri din transferul unor proprietăți imobiliare în România, din exploatarea resurselor naturale sau din vânzarea unor titluri de cesionare care aparțin unei persoane juridice române;
 • persoanele juridice cu sediul în România, înființate potrivit legislației europene.

Care este cota de impozitare?

În general cota de impozitare aplicată venitului impozabil este de 16%, excepție făcând afacerile care desfășoară activități de tip club de noapte, bar de noapte sau cazinou inclusiv persoane juridice care obțin venituri pe baza unui contract de asociere – acestea trebuie să plătească impozit pe profit de 5%.

Cum se aplică impozitul pe profit?

Impozitarea pe profit se aplică în câteva cazuri specifice detaliate mai jos.

 • în cazul unor persoane juridice române cu locul de exercitare a conducerii sau cu sediul social pe teritoriul României – impozitarea se aplică asupra profitului impozabil obținut din orice sursă fie în România fie în afara ei;
 • în cazul unor persoane juridice care își desfășoară activitatea prin intermediul unui sediu sau al mai multor sedii permanente, impozitul pe profit se aplică profitului asociat sediului permanent desemnat să îndeplinească obligații fiscale;
 • în cazul unor persoane juridice străine care realizează profit în România, impozitul se aplică profitului impozabil obținut de acestea.

Reguli speciale de impozitare

În anumite cazuri nu se aplică impozit pe profit sau se aplică parțial. Aici sunt incluse organizațiile nonprofit (ONG-urile), organizațiile patronale și organizațiile sindicale. Mai jos este o listă a principalelor venituri neimpozabile:

 • taxele sau contribuțiile aferente înscrierii membrilor;
 • contribuțiile oferite de către membri sau simpatizanți;
 • taxele de înregistrare potrivit legislației în vigoare;
 • veniturile obținute ca urmare a participării la evenimente sportive sau demonstrații;
 • venituri din vize, taxe și penalități de natură sportivă;
 • donații și bani sau bunuri primite în urma unor sponsorizări;
 • în cazul ONG-urilor veniturile vor fi neimpozabile până la 15.000 euro;
 • veniturile obținute din diferențele de curs valutar aferente veniturilor neimpozabile, precum și venituri din dividende și dobânzi.

Unde se plătește impozitul pe profit?

Impozitul pe profit se plătește trimestrial sau anual, la trezoreria din cadrul organului fiscal (sediul local ANAF) unde persoana juridică română este înregistrată.

Cum această schimbare în modul de impozitare s-a făcut de doar câteva luni, efectele vor apărea cel mai probabil peste 6 luni sau chiar 1 an. În teorie, un impozit pe profit mai mic aplicat firmelor care au profit impozabil mai mic de 1 milion de euro ar trebui să fie o veste bună pentru microîntreprinderi, însă trecerea propusă la un an fiscal modificat poate duce la schimbări încă neprevăzute de economiști.

Sursa foto: Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*