obtinere fonduri europene

Conform statisticilor europene,  dacă am împărți fondurile europene accesibile din partea UE pentru România la fiecare locuitor al țării, am primi fiecare câte 108 euro. În realitate, procesul de accesare a acestor fonduri este complex, însă nu atât de dificil încât să justifice nivelul redus de absorbție al acestora de către entitățile din țara noastră. Pe lângă obstacolele legislative, lipsa de informație rămâne unul din principalele motive ale acestei statistici.

Ce sunt fondurile europene?
Ce tipuri de fonduri europene există?
Cum se accesează fondurile europene?
Cine poate accesa fondurile europene?
Ce activități se finanțează prin fondurile europene?
Ce programe de finanțare prin fonduri europene există pentru tineri?
Cum se scrie o aplicație pentru fonduri europene?

Dacă vrei să verifici eligibilitatea proiectului tău pentru obținerea unor fonduri europene de investiții, există entități care te pot ajuta să îți realizezi un dosar, dar să și implementezi apoi proiectul.

Ce sunt fondurile europene?

Fondurile europene sunt programe de investiții administrate în cadrul Uniunii Europene pentru a oferi posibilitatea cetățenilor antreprenori ai statelor membre să-și dezvolte proiectele, cu bani europeni. Peste jumătate din fondurile UE sunt canalizate prin intermediul celor cinci fonduri europene structurale și de investiții (ESIF). Acestea sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și țările UE. Scopul acestor fonduri este de a investi în crearea de locuri de muncă și în economia și mediul înconjurător durabil și sănătos. ESIF se axează în principal pe cinci domenii:

  • cercetare și inovare;
  • tehnologii digitale;
  • sprijinirea economiei cu emisii reduse de carbon;
  • gestionarea durabilă a resurselor naturale;
  • întreprinderile mici.

Ce tipuri de fonduri europene există?

Toate aceste fonduri sunt gestionate de către statele membre în sine, prin acorduri de parteneriat. Fiecare țară a pregătit un acord, în colaborare cu Comisia Europeană, care stabilește modul în care fondurile vor fi utilizate în perioada de finanțare curentă 2014-2020.

Fondurile structurale și de investiții europene sunt:

  • Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) – promovează o dezvoltare echilibrată în diferitele regiuni ale UE;
  • Fondul social european (FSE) – sprijină proiectele legate de ocuparea forței de muncă în întreaga Europă și investește în capitalul uman al Europei – lucrătorii săi, tinerii și toți cei care caută un loc de muncă;
  • Fondul de coeziune (CF) – fonduri de transport și proiecte de mediu în țările în care venitul național brut (VNB) pe locuitor este mai mic de 90% din media UE. În perioada 2014-2020, țările vizate sunt Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Slovenia;
  • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – se concentrează pe rezolvarea problemelor specifice cu care se confruntă zonele rurale ale UE;
  • Fondul european pentru pescuit maritim și pescuit (EMFF) – ajută pescarii să adopte practici de pescuit durabile și comunitățile costiere să-și diversifice economiile, îmbunătățind calitatea vieții de-a lungul coastelor europene.

Este important de reținut că fondurile structurale și de investiții ale UE nu vizează înlocuirea fondurilor regionale și de investiții locale. Mai degrabă, rațiunea este de a contribui cu o co-finanțare suplimentară, cu scopul de a permite țărilor UE să stabilească obiective suficient de ambițioase pentru programele lor de reformă europeană. Fondurile funcționează mai degrabă pe baza restituirii costurilor proiectului decât prin proiectul de pre-finanțare. Pentru ca orice proiect să fie eligibil pentru sprijin financiar din partea UE, acesta trebuie să asigure mai întâi fondurile corespunzătoare din alte surse, cum ar fi autoritățile naționale, regionale sau locale și/sau sectorul privat.

Se acordă subvenții anumitor proiecte care se raportează la politicile UE, de obicei în urma unui anunț public cunoscut drept o cerere de propuneri.

shutterstock 158522279

Cum se accesează fondurile europene?

Pornește cu o cercetare detaliată. Identifică nevoia căreia îi răspunde proiectul tău, stabilește obiective și activități clare, pentru a le putea îndeplini. Cercetarea este esențială pentru identificarea nevoilor și pentru cunoașterea fondului, precum și a politicilor, declarațiilor și bazelor juridice relevante ale UE. Ia în considerare, cu mare atenție, secțiunea privind evaluarea, procedura de selecție și criteriile.

Aceste lucruri îți vor permite să te familiarizezi cu limbajul utilizat în dosarul de finanțare. De asemenea, ar trebui să cauți câștigătorii anteriori pentru a te ajuta, dacă este un program anual. Relevanța proiectului este esențială, însă este foarte important să se utilizeze un limbaj clar și simplu. Asigură-te că explicațiile sunt ușor de urmărit și folosește în mod logic tabelele, graficele și enumerările. De asemenea, cercetarea te ajută să te asiguri că proiectul este inovator și că aduce valoare.

Iată un exemplu din domeniul sănătății:

1. Trimite propunerea ta

Dacă dorești să aplici, trebuie să depui o propunere înainte de termenul-limită. Portalul participant are instrucțiuni clare pentru a te ghida în cadrul procesului. Sistemul este foarte simplu, totul este digital. Propunerile sunt trimise online.

2. Găsește partenerii

Multe proiecte necesită o echipă de cel puțin trei parteneri. Pentru a putea implementa proiectul conform aplicației, asigură-te că echipa este completă, înainte de a demara afacerea.

3. Evaluarea de către experți

După expirarea termenului-limită, toate propunerile sunt evaluate de un grup de specialiști independenți din domeniile implicate. Grupul verifică toate propunerile, conform unei liste de criterii, pentru a valida eligibilitatea.

4. Acord de finanțare

Odată ce o propunere trece de etapa de evaluare (durată: aproximativ cinci luni), solicitanții sunt informați asupra rezultatului. Comisia Europeană întocmește apoi un acord de finanțare cu fiecare participant. Acordul de finanțare confirmă ce activități de cercetare și inovare vor fi întreprinse, durata proiectului, bugetul, ratele și costurile, contribuția Comisiei Europene, toate drepturile și obligațiile și multe altele. Termenul pentru semnarea acordurilor de finanțare este, în general, de trei luni.

shutterstock 397574752 mai mica

Cine poate accesa fondurile europene?

Cine este eligibil? Poți solicita accesul la fonduri europene dacă ai o afacere sau o organizație conexă (asociații de afaceri, furnizori de sprijin pentru afaceri, consultanți, ONG etc.) ce desfășoară proiecte care promovează interesele UE sau contribuie la implementarea unui program al UE sau politic:

1.Întreprinderile mici

Pot obține finanțare din partea UE prin subvenții, împrumuturi și garanții. Subvențiile oferă sprijin direct, în timp ce alte fonduri sunt disponibile prin programe gestionate la nivel național.

2. Organizațiile non-guvernamentale și organizații ale societății civile

Pot fi eligibile pentru finanțare, cu condiția ca acestea să fie active în domenii de politică ale UE pe bază de non-profit.

3. Tinerii

Pot beneficia de două tipuri principale de finanțare:

–           Programul de învățare pe tot parcursul vieții – oportunități de studiu prin intermediul programului Erasmus, sprijin pentru cei înscriși într-o formă de învățământ, pentru cei care se apropie de sfârșitul învățământului secundar și care urmează formarea profesională într-o altă țară;

–           Programul Tineret în Acțiune – co-finanțarea proiectelor care încurajează implicarea civică, munca voluntară și o viziune multiculturală mai largă.

4. Cercetătorii

Peste 53 de miliarde de euro au fost puse la dispoziție în perioada 2007-2013 pentru cercetare, în principal prin intermediul celui de-al șaptelea program-cadru (PC7). Subvențiile sunt disponibile sub formă de co-finanțare pentru cercetări legate de cooperare, idei, persoane, capacități și cercetare nucleară.

5. Agricultorii

Majoritatea fermierilor din UE sunt eligibili pentru a primi plăți directe pentru a-și susține veniturile. Agricultorii trebuie să respecte standardele legate de protecția mediului, bunăstarea animalelor și siguranța alimentară.

Ce activități se finanțează prin fondurile europene?

UE oferă finanțare sub formă de împrumuturi și subvenții pentru o gamă largă de proiecte și programe ce acoperă domenii precum educația, sănătatea, protecția consumatorilor, protecția mediului și ajutorul umanitar.

Finanțarea este gestionată în conformitate cu reguli stricte care ajută la asigurarea unui control sever asupra modului în care sunt utilizate fondurile și asupra faptului că fondurile sunt cheltuite într-o manieră transparentă și responsabilă.

Ce programe de finanțare prin fonduri europene există pentru tineri?

La nivel de educație, cel mai cunoscut program european este Erasmus, un  proiect de schimb de experiență internațional, care facilitează accesul tinerilor spre alte culturi.

Șomajul tinerilor este o problemă nu doar în România, unde a atins aproape 20% în mai 2017, ci în întreaga Europă. De aceea, principalul obiectiv al programelor de finanțare europeană dedicate tinerilor este de a reduce gradul de inactivitate al noii generații. În 2018, există numeroase segmente ce acoperă financiar o gamă largă de aptitudini, inclusiv pentru tinerii fermieri.

Cum se scrie o aplicație pentru fonduri europene?

Înainte de toate, trebuie să motivezi cererea prin faptul că rezolvă o nevoie identificată la nivel de comunitate, și nu prin faptul că nu ai altă sursă de finanțare.

Asigură-te apoi că dosarul cuprinde toate actele necesare, așa cum prevede Ghidul Solicitantului, și nu există documente incomplete, expirate sau completate incorect.

Nu supralicita proiectul, nu exagera cu cererile financiare și nu promite mai mult decât poți implementa.

Mai ales dacă ești novice, recomandarea este să apelezi la o firmă de consultanță specializată în fonduri europene, însă dacă îți dorești să finalizezi dosarul singur, ține cont de următorii pași.

shutterstock 400221685 mai mica

Iată câteva repere de care poți ține cont în procesul de depunere a unei aplicații pentru a primi finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Îți dorim mult succes și multă răbdare în implementarea acestui plan!

Sursa foto: Shutterstock

1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*