impozit pe dividende

Veniturile obținute din dividende sunt și ele cuprinse în modificările aduse Codului Fiscal în decursul acestui an. Află cum se impozitează astfel de venituri și ce obligații ai în privința declarării acestora.

Ce sunt dividendele?

Profitul realizat de o companie poate fi împărțit și redistribuit în rândul acționarilor acelei companii, sub formă de dividende. Însă nu toate companiile acordă dividende, ci această decizie se află la latitudinea Consiliului Administrativ al fiecărei instituții, în cadrul căruia se decide ce proporție a profitului se repartizează sub formă de dividende și cu ce frecvență.

Firmele mici, aflate la început de drum, sau companiile care reinvestesc întregul profit în propria companie pentru a crește într-un ritm accelerat nu se grăbesc să ofere dividende. Mai degrabă, acesta este un beneficiu oferit de companiile mari, care au o evoluție stabilă și o strategie de dezvoltare pe termen lung.

Cadrul legislativ

Cea mai recentă reglementare legislativă referitoare la plata și impozitarea dividendelor este Ordonanța de Urgență 79/2017. Aceasta prevede o serie de modificări cu privire la impozitarea veniturilor obținute din dividende, mai ales în privința contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice care beneficiază de astfel de venituri.

Cum se calculează dividendele și impozitul pe dividende?

Aceste dividende se calculează în funcție de tipul și numărul de acțiuni deținut de fiecare acționar. În funcție de decizia Consiliului de Administrație al respectivei societăți comerciale, acestea sunt plătite fie în bani, fie prin suplimentarea periodică a numărului de acțiuni deținut de fiecare persoană, la anumite intervale de timp dinainte stabilite și anunțate.

În anumite situații, acționarului i se oferă chiar posibilitatea de a decide în ce mod dorește să beneficieze de pe urma acestor acțiuni, dacă preferă să încaseze acele dividende sau dorește să le reinvestească prin cumpărarea de noi acțiuni.

Aceste venituri din dividende primite de o persoană fizică sunt încadrate în categoria veniturilor obținute din investiții și se impozitează cu 5% din valoarea brută a dividendelor. Impozitul se reține la sursă și trebuie virat la bugetul de stat de către instituțiile comerciale care acordă dividendele, până în data de 25 ale lunii următoare celei în care s-a făcut plata acestora.

„Art. 97 alin. (7) din Codul fiscal
Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori.”

Plata contribuțiilor sociale

Pentru veniturile obținute din dividende nu se reține o cotă parte pentru sistemul de Asigurări Sociale (CAS)!

În schimb, pentru Casa de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) se impune o contribuție de 10%, însă doar în situația în care cuantumul total al veniturilor acumulate din anumite tipuri de activități depășește plafonul de 22.800 de lei, respectiv contravaloarea a 12 salarii minime brute pe economie (12 salarii x 1.900 lei).

Veniturile care sunt luate în considerare pentru acest calcul, conform legii, sunt cele obținute din dividende și alte categorii de activități independente, precum venituri obținute din chirii sau drepturi de proprietate intelectuală ori din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Spre deosebire de anii anteriori, această contribuție la CASS se plătește chiar dacă persoana fizică în cauză are și statutul de salariat.

„Art. 155 – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 și 671;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investiții, definite conform art. 91;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116.”

Așadar, contribuția către CASS reprezintă 10% din pragul de 22.800 de lei, dacă valoarea veniturilor obținute din sursele indicate anterior ajunge la sau depășește acest plafon. Dincolo de acest prag, nu se face o corelație directă între contribuția pentru CASS și veniturile de acest tip, astfel că suma impozitată are o valoare fixă de 2.280 de lei.

Cum se declară venitul din dividende?

Dacă veniturile obținute din dividende și din celelalte categorii de venituri indicate în articolul 155 depășesc suma de 22.800 de lei, beneficiarul acestora trebuie să completeze și să depună la ANAF Declarația unică (212) – „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Acest tip de formular a fost introdus prin Ordinul 888/2018 și a fost publicat în Monitorul Oficial pe 29 martie 2018. El înlocuiește cele șapte tipuri de declarații utilizate anterior, iar pentru simplificarea întregului demers, Declarația Unică cuprinde două capitole:

Capitolul I – Date privind veniturile realizate în anul anterior;
Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate pentru anul curent

Deoarece acest nou formular a fost introdus abia din luna martie 2018 și a putut fi accesat în format electronic doar începând cu luna mai a acestui an, termenul pentru depunerea declarației se prelungește până în data de 15 iulie 2018 inclusiv. Ulterior, începând din anul 2019, termenul maxim pentru declararea veniturilor realizate și a celor estimate va fi data de 15 martie a fiecărui an!

„Art. 133. – Dispoziții tranzitorii
(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care aveau obligația depunerii declarației privind venitul realizat, din România și din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;

(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) prin excepție de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;”

De asemenea, cei care nu au obținut astfel de venituri până în acest an dar vor beneficia de dividende și alte câștiguri din activități independente pe parcursul anului 2018 vor fi nevoiți să depună acest formular în termen de 30 de zile de la data întrunirii condițiilor menționate pentru impozitare.

Așa cum se precizează pe pagina anaf.ro, Declarația Unică se depune astfel:

  • prin mijloace electronice de transmitere la distanță (prin serviciul „Spațiul Privat Virtual” sau pe pagina e-guvernare.ro, însoțită de semnătura electronică);
  • în format fizic, pe hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă (ca scrisoare recomandată, cu confirmare de primire).

Prin urmare, se dorește simplificarea sistemului de declarare și impozitare a venitului, însă actualul Cod Fiscal vizează o mai mare proporție a populației. Dacă până acum, persoanele fizice autorizate și cele juridice erau cele obișnuite și obligate să se informeze despre modificările aduse sistemului fiscal, în prezent orice persoană fizică are responsabilitatea de a-și calcula veniturile și contribuțiile datorate, pentru a le putea plăti conform legii.

Imagini: Shutterstock

Total
1
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*