Internship

Partea de început a carierei este poate cea mai grea etapă prin care treci atunci când intri pe piața muncii. Internshipul este oportunitatea prin care tinerii de peste 16 ani își pot începe ascensiunea în carieră, dobândind astfel experiență și fiind remunerați pentru munca prestată. În plus, cei care le demonstrează superiorilor că sunt angajați valoroși, au șanse mari să rămână pe un post permanent în companie, care, la rândul ei, are de câștigat.

Ce spune legea despre internship?
Care sunt diferențele dintre internship și practică?
Ce drepturi are internul?
Ce obligații are internul?
Când se încheie contractul de internship?
Ce beneficii au potențialii angajatori?

Ce spune legea despre internship?

Legea internshipului, care a intrat în vigoare în august 2018, a reglementat mai multe aspecte care țin de pregătirea profesională a elevilor, studenților și absolvenților. Internul se angajează astfel la o firmă sau instituție publică (organizație gazdă), în schimbul unei indemnizații lunare de internship de cel puțin 50% din salariul minim brut (în valoare de 2080 lei brut, în 2019).

De asemenea, cu încuviințarea părinților, și tinerii de 15 ani pot să fie interni.

Contractul de internship se încheie pe o perioadă de timp determinată, care nu poate depăși 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive, conform Legii privind internshipul nr. 176/2018.

Foarte important este că perioada în care internul a desfăşurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă sau vechime în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, ceea ce poate cântări mult în viitoarele joburi ale tânărului.

Un alt scop al internshipului este de dezvoltare a abilitățior profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul ales.

Nu în ultimul rând, activitatea de internship îi facilitează internului tranziția de la sistemul de educație către piața muncii.

Legea nr. 176/2018 nu specifică însă o limită maximă de vârstă până la care se pot încheia de către intern contracte de internship și nu este stabilit un număr maxim de contracte de internship pe care o persoană le poate încheia.

Care sunt diferențele dintre internship și practică?

Stagiul de practică, potrivit Legii 258/2007, se desfășoară pe baza unui program de practică întocmit de instituția de învățământ a studentului, în timp ce internshipul este mai permisiv, iar internul poate să-și aleagă compania dorită, în funcție de domeniul de activitate pe care vrea să-l urmeze în carieră.

O altă diferență constă în faptul că stagiul de practică durează mai puțin decât internshipul. Contractul de practică, în general, nu se prelungește pe o perioadă mai lungă de 30 de zile, spre deosebire de contractul de internship care poate ține și șase luni.

De asemenea, practica, cel mai des, nu este plătită, pe când internul primește acea indemnizație lunară.

Programul pentru un student în stagiul de practică este, în general, part time, însă, în cazul internshipului, tânărul poate lucra și full time. Programul de muncă în cazul internshipului este stabilit în funcție de cerințele angajatorului.

Stagiul de practică este recunoscut academic pentru acumularea de credite. Trebuie menționat că internshipul poate lua locul stagiului de practică și astfel poate contribui la creșterea numărului de credite, pentru anul universitar.

Ce drepturi are internul?

Pe perioada desfășurării programului de internship, internul are dreptul la indemnizația lunară stipulată în contractul de internship. El beneficiază, de asemenea, de asistența și coordonarea unui îndrumător desemnat de organizația-gazdă.

Internului i se vor stabili activități al căror nivel de complexitate pot să evolueze treptat, pe perioada programului. El va beneficia de acces la informații care să îi permită consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților.

Un alt drept al internului este de a participa la formele de pregătire desfășurate de organizația-gazdă.

E bine de știut că internul va fi evaluat obiectiv și, la final, va primi un calificativ, pe care are dreptul să-l conteste, dacă este nemulțumit de rezultat.

Programul de internship se termină după ce tânărul aspirant va primi un certificat de internship.

Ce obligații are internul?

Pe lângă multele avantaje, internul are desigur și câteva îndatoriri. El trebuie să respecte sarcinile date de îndrumătorul său și să-l consulte pe acesta pentru realizarea atribuțiilor repartizate, potrivit contractului de internship.

Internul va fi nevoit să respecte normele de confidențialitate, prevederile regulamentelor interne, dar și normele de securitate și sănătate în muncă.

Alte obligații pe care internul le-ar putea avea ar fi cele care decurg din contractul și fișa de internship, încheiate între părți.

Când se încheie un contract de internship?

Contractul de internship încetează, cel mai des, la expirarea termenului stabilit în contract. El se mai poate încheia și în alte situații:

  • de comun acord;
  • când organizația-gazdă își încetează activitatea;
  • prin reziliere, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract de către una dintre părți;
  • prin încheierea unui contract individual de muncă între părți, conform prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, în situații justificate, pe baza unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare;

Ce beneficii au potențialii angajatori?

Organizația gazdă are mult de câștigat dacă acceptă tinerii la început de drum. Dacă angajatorul este mulțumit de performanța internului, se poate încheia un contract individual de muncă, după încetarea contractului de internship. Firma câștigă astfel o resursă umană valoroasă, care știe deja să-și îndeplinească sarcinile eficient.

Compania poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților. Însă, prin excepție, potrivit legii, în cazul unei organizații cu 20 de angajați, vor putea lucra ca interni maxim doi oameni simultan.

De menționat este că programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte de 12 luni.

În plus, organizațiile gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, o primă în valoare de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată. Condiția este ca tânărul angajat astfel să aibă o perioadă neîntreruptă de muncă în cadrul firmei de cel puțin doi ani. Acest lucru nu se aplica însă în cazul instituţiilor și al autorităţilor publice.

Așadar, un contract de internship aduce câștiguri atât pentru tinerii care își încep cariera, dar și pentru firmele care vor să investească în forțe proaspete.

Sursa foto: Shutterstock

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*